Samyeli Catering

Ana Sayfa
Kurumsal
Hizmetlerimiz
Multimedya
İletişim

MULTİMEDYA

Haberler

Tabldot Yemek Fabrikalarında Kimya Mühendisi
08/02/2016

  • Hazırlanacak gıdaların hammadde alımlarının yapılması ve bu alımlarda gıda güvenliği ile ilgili şartların gözönünde bulundurulması.

  • Ortam ve alet ekipman temizliği ve dezenfeksiyonunun uygun şartlarda yerine getirilmesi.

  • Personel temizliği, sağlık ve hijyen ile ilgili raporlara dikkat edilerek gerekli çalışmaların yapılması.

  • Depolamadaki soğuk şartlara, yiyecek hazırlama aşamalarındaki sıcaklıklara dikkat edip uygunluğunun sağlanması.

  • İlgili resmi şartların, dokumantasyonun sağlanması.